Видео - Кристиян

Видео към лекцията "Methods, Properties" от курса JavaScript ООП (август 2016).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/2LKM8bF2pKk