Видео - Кристиян

Видео към лекцията "ES6 Features" от курса JavaScript ООП (август 2016).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/ebvwBv9RMUA