Видео - 14 септември - Евлоги

Видео към лекцията "Promises и асинхронно програмиране" от курса JavaScript приложения 2016.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/VqHwJNkV_5A