Видео

Видео към лекцията "Усвояване на външни данни чрез jQuery AJAX" от курса Март 2012 - Мобилни приложения с PhoneGap.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=YvUIXgEXn8Q&list=PL2B116060FCF56E72