Видео - 15 юли 2015 - Николай

Видео към лекцията "Бързодействие и оптимизация на кода" от курса Качествен програмен код - част 2 (септември 2016).
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=3RewMdJGOB8