Видео - 16 септември 2016 - Дончо

Видео към лекцията "Консумиране на Web Services" от курса JavaScript приложения 2016.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=cCplm78f9k8