Видео - 16 септември 2016 - Дончо

Видео към лекцията "HTTP & AJAX" от курса JavaScript приложения 2016.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=BQs31ez9VgU