Видео - 19 септември 2016 - Константин

Видео към лекцията "Module loaders" от курса JavaScript приложения 2016.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/sb20nMCqd34