Видео

Видео към лекцията "Използване на хардуера на мобилното устройство с PhoneGap" от курса Март 2012 - Мобилни приложения с PhoneGap.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=4VKDlTigZpQ&list=PL2B116060FCF56E72