Видео - 20 септември 2016 - Мартин

Видео към лекцията "Дебъгване" от курса Качествен програмен код - част 2 (септември 2016).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/V1l1g22DZPo