Видео - 21 септември - Евлоги

Видео към лекцията "Web storages" от курса JavaScript приложения 2016.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/LX2Vrk-iut8