Видео - 21 септември - Евлоги

Видео към лекцията "Handlebars" от курса JavaScript приложения 2016.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/DVoKmSHe_wA