Видео - 27 Септември 2016 - Иван Колев

Видео към лекцията "Инструменти за разработка" от курса Качествен програмен код - част 2 (септември 2016).
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=PmSQ9OQfEgQ