Видео - Кристиян

Видео към лекцията "Unit testing basics - Mocha, Chai, Jasmine" от курса JavaScript приложения 2016.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/LYPNdhN4W60