Видео - Кристиян

Видео към лекцията "Unit testing - Spies and Mocks with Sinon" от курса JavaScript приложения 2016.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/7QtlKGjR50o