Видео - 18 октомври 2015г. - 9.00 часа

Видео към лекцията "Променливи, игра Jetpack Joyride (08/09.10.2016 г.)" от курса Разработка на игри - Начинаещи - Явор Никифоров (септември 2016).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/gTpphbhg5Z8