Видео - 24 октомври 2015г. - 9:00 часа

Видео към лекцията "Проверка if, игра Jetpack Joyride (15/16.10.2016г.)" от курса Разработка на игри - Начинаещи - Явор Никифоров (септември 2016).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/-kJFiGaNW7I