Видео - 12.03.2016г.

Видео към лекцията "Игра Guitar Hero, еlse, Мath.random() (22/23.10.2016г.)" от курса Разработка на игри - Начинаещи - Явор Никифоров (септември 2016).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/pjxESJcjGhI