Видео (част 2)

Видео към лекцията "Основи на микроконтролери, цифрови входове и изходи" от курса Април 2012 - Embedded Systems и Arduino.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=Lb5yAZ0emFg