Видео - 22 ноември 2015г. - 9:00 часа

Видео към лекцията "Игра Pong (12/13.11.2016г.)" от курса Разработка на игри - Начинаещи - Явор Никифоров (септември 2016).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/WRkxrka9jLc