Видео - 13 декември 2015 - 9:00 часа

Видео към лекцията "Работа с клавиатурата. Подскачащ кон. Въвеждане на английската азбука. (03/04.12.2016г.)" от курса Разработка на игри - Начинаещи - Явор Никифоров (септември 2016).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/JPiXWiK0iuc