Видео - 19 декември 2015 - 12:30 часа

Видео към лекцията "Реалистичен скок. Плавно движение. isKeyPressed (17/18.12.2016г.)" от курса Разработка на игри - Начинаещи - Явор Никифоров (септември 2016).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/FO1UFD6yLvE