Видео 22 май 2016г.

Видео към лекцията "Проверка за сблъсък, между играча и врагове ( 07/08 01.2017 г. )" от курса Разработка на игри - Начинаещи - Явор Никифоров (септември 2016).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/LvyZQh0ctq8