Видео 17 януари 2016г. - 9:00

Видео към лекцията "Проверка за сблъсък, между играча и врагове ( 07/08 01.2017 г. )" от курса Разработка на игри - Начинаещи - Явор Никифоров (септември 2016).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/8hBB1qAZ64c