Видео - 28 май 2016г.

Видео към лекцията "Остатъци, for(), заря (14/15. 01. 2017г.)" от курса Разработка на игри - Начинаещи - Явор Никифоров (септември 2016).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/WVRxGrY73ak