Видео - 21.02.2016г. - 9:00 часа

Видео към лекцията "Asteroids с много врагове. Врагове накодени с масиви. Картечница" от курса Разработка на игри - Начинаещи - Явор Никифоров (септември 2016).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/Dfh571eHHo8