Видео - 06 март 2016 г.

Видео към лекцията "Tron Game. Два масива за помнене от къде сме минали. (18/19.02.2017г.)" от курса Разработка на игри - Начинаещи - Явор Никифоров (септември 2016).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/ry4nS7_EPxM