Видео 15 май 2016г.

Видео към лекцията "Въведение в С++" от курса Разработка на игри - Начинаещи - Явор Никифоров (септември 2016).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/fpgN6Q7K34o