Видео - 25.06.216г.

Видео към лекцията "Игра Drench. Алгоритъм breadth first search (BFS). Рекурсия" от курса Разработка на игри - Начинаещи - Явор Никифоров (септември 2016).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/MayzWTvtDo0