Видео - 29 септември 2016 - Виктор

Видео към лекцията "Основи на QA" от курса Качествен програмен код - част 2 (септември 2016).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/rd8IKmln1SQ