Видео - 30 септември - Кристиян

Видео към лекцията "Workshop: Unit testing" от курса JavaScript приложения 2016.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/mjZ-pAtyvwI