Видео 02.10.2016г.

Видео към лекцията "Създаване на променливи. Даване на стойност на променлива. 02.10.2016 г." от курса Алгоритмично програмиране - Начинаещи - Явор Никифоров.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/EP8mwqUHDMo