Видео - 14.05.2016г.

Видео към лекцията "Geometry Dash, цикъл for, знака %, - 14.05.2016г." от курса Разработка на игри първо ниво - Явор Никифоров - пролетен прием 2016/2017.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/kkTiW4w5cho