Видео - 22.05.2016г.

Видео към лекцията "Остатъци, for - заря - 22.05.2016г." от курса Разработка на игри първо ниво - Явор Никифоров - пролетен прием 2016/2017.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/LvyZQh0ctq8