Видео - 28.05.2016г.

Видео към лекцията "Масиви. Игра Rapid Roll (28. 05. 2016г.)" от курса Разработка на игри първо ниво - Явор Никифоров - пролетен прием 2016/2017.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/WVRxGrY73ak