Видео - 12.06.2016г.

Видео към лекцията "Игра Racer. Ускорение. Максимална скорост. Камера следяща играча (12.06.2016 г.)" от курса Разработка на игри първо ниво - Явор Никифоров - пролетен прием 2016/2017.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/H--dFteHwbQ