Видео - 05.06.2016г.

Видео към лекцията "Rapid roll продължение. Случаен размер на платформите. Math.floor() (05.06.2016г.)" от курса Разработка на игри първо ниво - Явор Никифоров - пролетен прием 2016/2017.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/k7sVmmpI55I