Видео - 26.06.2016г.

Видео към лекцията "Racer. Различни скорости за враговете, дървета, камъни. Добавяне на картинка в кода. (26.06..2016г.)" от курса Разработка на игри първо ниво - Явор Никифоров - пролетен прием 2016/2017.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/IuERtcHg2qQ