Видео - 5 октомври 2016 - Виктор

Видео към лекцията "Q&A Сесия" от курса Качествен програмен код - част 2 (септември 2016).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/m_pblODIjeo