Примерно оценяване на изпит

Видео към лекцията "Практически изпит" от курса JavaScript приложения 2016.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/1K6q6Iof_Y4