Видео урок

Видео към лекцията "Прости оптимизации на игри" от курса Разработка на игри - Напреднали /Урок 35+/ - Иво Дилов.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=cB5QWgqScok&index=1&list=PLPqoaL8Shp3jktvgVs9IMsg2PdIW6MUaI