Видео урок

Видео към лекцията "Преговор и двумерни масиви" от курса Разработка на игри - Средно напреднали /Урок 23+/ - Иво Дилов.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=KfSfTVzb4_0&list=PLPqoaL8Shp3jmlKBBQ8LV-0Z1whytOVm1&index=1