Видео (част 8)

Видео към лекцията "Програмиране и електронни компоненти" от курса Април 2012 - Embedded Systems и Arduino.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=rpzceY1AH8w