Видео - 09 октомври 2016г.

Видео към лекцията "Цикъл while(), проверка if(). 09.10.2016г." от курса Алгоритмично програмиране - Начинаещи - Явор Никифоров.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/R1ir7NUZoQM