Видео урок

Видео към лекцията "Snake" от курса Разработка на игри - Средно напреднали /Урок 23+/ - Иво Дилов.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=6C0FinDR-v4