Видео урок

Видео към лекцията "Обекти (основи)" от курса Разработка на игри - Напреднали /Урок 35+/ - Иво Дилов.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Wy8Yy9Hnc3A