Видео

Видео към лекцията "Изработване на презентации" от курса Май 2012 - Подготовка за НОИТ.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=0TGxt7pAQKE&list=PLF4lVL1sPDSk2jilFWjFSyqMX1L7s33S6