Видео

Видео към лекцията "Защити на проектите - Тренировка" от курса Май 2012 - Подготовка за НОИТ.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=0hpgRwDD9XM&list=PLF4lVL1sPDSk2jilFWjFSyqMX1L7s33S6