Видео - 16 октомври 2016г.

Видео към лекцията "Булеви оператори: and, or. Остатък при деление % - 16.10.2016г." от курса Алгоритмично програмиране - Начинаещи - Явор Никифоров.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/9qsMouG9Cuc