Видео урок

Видео към лекцията "Двумерни масиви (snake & candy-crush)" от курса Разработка на игри - Средно напреднали /Урок 23+/ - Иво Дилов.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/FM46uVFTjwM